Globalna Polityka Prywatności Young Life

PRYWATNOŚĆ

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: MAJ 2018

Young Life ma za zadanie przyprowadzanie młodzieży do Jezusa Chrystusa i wspieranie ich we wzrastaniu w wierze. Young Life w sposób aktywny realizuje tę misję działając wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów uczelni wyższych we wszystkich 50 stanach USA, jak również w ponad 90 krajach na całym świecie.

Mając na względzie wypełnienie tej globalnej misji, Young Life oraz różne powiązane organizacje misyjne Young Life mogą zbierać, przetwarzać, wykorzystywać oraz udostępniać dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności objaśnia w jaki sposób Young Life może wykorzystywać zebrane dane osobowe oraz jak poważnie Young Life traktuje swój obowiązek chronienia praw osób, których dane dotyczą, jak również ich danych osobowych.

Terminy „Young Life”, „my”, „nam” oraz „nasz” odnoszą się do Young Life, tj. organizacji nonprofit z siedzibą w Stanie Teksas oraz jej podmiotów zależnych i organizacji stowarzyszonych. ​ Termin „dane osobowe” generalnie dotyczy wszelkiego rodzaju danych, które w sposób pośredni bądź bezpośredni odnoszą się do konkretnej osoby, jednakże terminy „informacje o osobie,” „informacje osobowe,” lub „informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby” oraz inne terminy mogą mieć zastosowanie na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych i będą miały znaczenie nadane im w tych ustawach.

Niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności może być okresowo aktualizowane, a więc zachęcamy do przeglądania jego treści od czasu do czasu, zwracając szczególną uwagę na datę ostatniej aktualizacji wskazaną powyżej. W niektórych okolicznościach, Young Life może kontaktować się z Tobą konkretnie w celu poinformowania o zmianach wprowadzanych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie polityki prywatności.

Zaangażowanie Young Life w ochronę danych

Zgodnie ze swoją globalną polityką, Young Life traktuje z ogromną ostrożnością dane osobowe, które gromadzi, przetwarza, wykorzystuje lub udostępnia. Young Life będzie utrzymywać odpowiednie zasady oraz procesy w ramach globalnej misji w celu zwiększenia ochrony danych osobowych i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Young Life przeprowadza również okresowe rewizje i rozszerza ww. zasady oraz procesy w ramach Globalnego Programu Ochrony Prywatności (Global Privacy Program).

Przepisy prawne mające zastosowanie do polityki prywatności

Young Life jest organizacją o zasięgu globalnym, która wdrożyła politykę ochrony danych i stosuje praktyki zgodne z przyjętymi międzynarodowymi zasadami w zakresie prywatności danych. Polityka ochrony danych stanowi uzupełnienie krajowych przepisów w zakresie prywatności. Przepisy prawa krajowego są nadrzędne w przypadku sprzeczności zasadami Young Life w zakresie ochrony danych. Od 25 maja 2018 roku w Europie obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jeżeli RODO i/lub inne unijne przepisy dotyczące ochrony prywatności mają do Ciebie zastosowanie, niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności opisuje w jaki sposób osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Young Life zbiera następujące rodzaje danych osobowych:

Informacje kontaktowe obejmujące numer telefonu, adres korespondencyjny, SMS, adres e-mail, dane o profilach w mediach społecznościowych.

Dane demograficzne obejmujące informacje na temat tego kim jesteś, gdzie mieszkasz i jakiego rodzaju programy lub aktywności w Young Life mogą Cię zainteresować

Informacje dotyczące zatrudnienia obejmujące dane niezbędne do przetwarzania aplikacji o pracę lub realizacji procesu wdrażania pracowników do pracy, z uwzględnieniem historii zatrudnienia, referencji, informacji z rejestru karnego, szczególnych kwalifikacji lub preferencji zawodowych

Historia finansowa obejmująca informacje historyczne na temat darowizn przekazanych na rzecz Young Life, świadczeń lub towarów zakupionych od Young Life, jak również innych transakcji o charakterze finansowym zawartych z Young Life

Dane identyfikacyjne obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz stan cywilny

Informacje na temat przekonań osobistych obejmujące kwestie religijne

Informacje o płatnościach​ obejmujące numer rachunku bankowego oraz numer identyfikacyjny banku, numer karty kredytowej / debetowej, numer kontrolny oraz inne powiązane dane finansowe

Żądania i preferencje obejmujące informacje na temat preferowanej drogi komunikacji z Young Life oraz modyfikacji wprowadzonych na dowolnym koncie Young Life

Niezbędne informacje medyczne: obejmujące informacje o stanie zdrowia wymagane przez Young Life w związku z udziałem w obozie, podróży bądź wydarzeniu organizowanym przez Young Life, z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego, karty szczepień, opinii lekarskiej oraz danych biometrycznych

Dane uwierzytelniające: obejmujące login i hasło

Informacje związane z podróżowaniem: obejmujące informacje dotyczące podróżowania z Young Life, dane paszportowe, potrzeby oraz ograniczenia żywieniowe

Informacje o wolontariuszach obejmujące informacje niezbędne do przetwarzania aplikacji o pracę w charakterze wolontariusza oraz realizację procesu wdrażania wolontariusza do pracy, z uwzględnieniem referencji, informacji z rejestru karnego lub szczególnych kwalifikacji

Informacje związane z historią w Young Life obejmujące informacje historyczne oraz dotyczące współpracy i zaangażowania w Young Life

W jaki sposób Young Life wykorzystuje dane osobowe?

Young Life wykorzystuje przekazane nam dane osobowe, aby usprawnić obsługę wpływających zgłoszeń, utrzymać kontakt z misją i zaangażować w działalność misyjną Young Life. Bez względu na to, czy angażujesz się w klub Young Life, program obozowy, poświęcasz swój czas i / lub przekazujesz pieniądze na cele misyjne, Young Life będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu osiągnięcia uzasadnionych interesów związanych z naszą misją organizacyjną. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim. Young Life będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o odpowiednią podstawę prawną wyłącznie do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie polityki prywatności. W tabeli poniżej zamieszczono listę przykładowych sposobów wykorzystania danych osobowych, rodzaj danych oraz podstawę prawną takiego wykorzystania.

​​Jak wykorzystujemy dane osobowe

​Rodzaj wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

​Przykłady i objaśnienia

​Kontakt w celu przekazania informacji na temat działalności misyjnej Young Life w pobliskiej okolicy

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

​Prawnie uzasadniony interes

​Personel lub woluntariusz Young Life mogą wykorzystać imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail w celu przekazania zaproszenia do udziału w aktywności organizowanej przez klub Young Life w pobliskiej okolicy osoby, której dane dotyczą

​Udział w obozie Young Life oraz utrzymywanie relacji po jego zakończeniu

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, niezbędne informacje medyczne, żądania i preferencje, dane demograficzne, informacje o płatnościach, informacje związane z podróżowaniem

Umowa

Decydując się na uczestnictwo w obozie Young Life zapewne przeżyjesz najlepszy tydzień w swoim życiu. Będziemy potrzebować niektórych informacji od dzieci i ich rodziców, aby umożliwić udział w obozie.

​Podróż z Young Life

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, niezbędne informacje medyczne, żądania i preferencje, dane demograficzne, informacje o płatnościach, informacje związane z podróżowaniem

Umowa

Young Life organizuje wspaniałe krótkie wyprawy misyjne. Dane osobowe są niezbędne na potrzeby koordynacji podróży i przekazywania istotnych informacji.

Założenie konta w sieci Young Life

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, żądania i preferencje, dane demograficzne, dane uwierzytelniające

Umowa i prawnie uzasadniony interes

Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w jednym z naszych wydarzeń, czy jesteś naszym lojalnym darczyńcą, chcemy ułatwić Tobie kontakt z Young Life. Dlatego też korzystamy z różnych rozwiązań sieciowych, aby Twoje doświadczenia związane z kontaktem z Young Life były jeszcze bardziej pozytywne.

​Przesyłanie pocztą elektroniczną wiadomości marketingowych dotyczących działalności prowadzonej przez służbę Young Life oraz informowanie o możliwości przekazania darowizny na rzecz Young Life

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

Zgoda i prawnie uzasadniony interes

​Chcielibyśmy informować Cię o nieznanych jeszcze możliwościach oferowanych przez Young Life. Jednocześnie nie chcemy wysyłać wiadomości, których sobie nie życzysz. Jeśli wcześniej współpracowałeś z nami, zakładamy, że możemy się z Tobą legalnie kontaktować przesyłając wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną. Chcemy jednak, abyś miał nad tym kontrolę. Poinformuj nas, jeśli nie chcesz otrzymywać tego rodzaju korespondencji.

​Przekazywanie informacji na temat aktywności Young Life, np. drogą pocztową lub telefonicznie itd.

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

​Prawnie uzasadniony interes

​Nadal korzystamy z usług pocztowych, aby od czasu do czasu komunikować się z Tobą w sprawie Twojego zaangażowania w Young Life oraz informować Cię o aktualnościach związanych z naszą pracą z dziećmi.​

​​​Przesyłanie pocztą elektroniczną wiadomości o charakterze niemarketingowym i informowanie na bieżąco o aktualnościach i nowościach dotyczących Young Life​

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe

​Prawnie uzasadniony interes

​Personel Young Life często informuje naszych przyjaciół oraz zainteresowanych darczyńców o różnych wydarzeniach i przekazuje informacje na temat pełnionej służby.

​Złożenie aplikacji i pełnienie służby w Young Life jako członek naszego personelu lub w charakterze wolontariusza

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje na temat przekonań osobistych, żądania i preferencje, dane uwierzytelniające, dane demograficzne, informacje związane z historią w Young Life

​Umowa

​Young Life dokładnie weryfikuje swój potencjalny personel oraz woluntariuszy, aby mieć pewność, iż są to właściwe osoby do pracy z dziećmi

Rejestracja na wydarzenia połączone ze zbiórką funduszy organizowane przez Young Life oraz utrzymywanie kontaktu po takich akcjach ​

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o płatnościach

​Umowa

​Personel oraz wolontariusze Young Life mogą przekazać zaproszenie do udziału w lokalnym turnieju golfowym lub bankiecie, na którym będzie możliwość zapoznania się lub wsparcia działalności prowadzonej przez Young Life w pobliskiej okolicy.

Zarządzanie kontaktami

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, żądania i preferencje, dane demograficzne

​Prawnie uzasadniony interes

Dokładamy wszelkich starań, aby zarządzać danymi osobowymi w naszym systemie w najbardziej efektywny sposób i szybko odpowiadać na Twoje zapytania odnośnie Young Life lub reagować na żądania związane z przysługującymi prawami lub danymi osobowymi.

​Służba, np. prowadzenie duchowe lub poradnictwo biblijne

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje na temat przekonań osobistych

​Prawnie uzasadniony interes

​Wierzymy, że Bóg kocha Ciebie oraz dzieci. Nasi pracownicy i wolontariusze pragną być obecni w życiu dzieci, wysłuchiwać ich i okazywać im miłość Chrystusową.

​Zatrudnienie w charakterze pracownika Young Life

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje na temat przekonań osobistych, żądania i preferencje, dane uwierzytelniające, dane demograficzne, informacje dotyczące zatrudnienia

Umowa i obowiązek prawny

​Zatrudnienie w Young Life wiąże się z podaniem określonych danych osobowych

​Praca na rzecz Young Life w charakterze wolontariusza

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje na temat przekonań osobistych, żądania i preferencje, dane uwierzytelniające, dane demograficzne, informacje o wolontariuszach

Umowa i obowiązek prawny

​Praca na rzecz Young Life w charakterze wolontariusza wiąże się z podaniem określonych danych osobowych

​Przetwarzanie przekazanych darowizn

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o płatnościach

Umowa i obowiązek prawny

Kiedy przekazujesz darowiznę na rzecz Young Life, poprosimy Cię o podanie informacji niezbędnych do realizacji darowizny i udokumentowania jej.

Prawny obowiązek w zakresie sprawozdawczości

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o płatnościach, historia finansowa, informacje dotyczące zatrudnienia, informacje o wolontariuszach

Obowiązek prawny

​Young Life podlega określonym obowiązkom sprawozdawczym. Tego rodzaju sprawozdania mogą obejmować dane osobowe, lecz jedynie w zakresie, w jakim Young Life jest prawnie zobowiązana do podania tych informacji.

​Dostawa towarów oraz usług Young Life

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o płatnościach, informacje związane z historią w Young Life

​Umowa

​Możesz kupić koszulkę lub kubek z naszego sklepu internetowego lub zapisać się na turniej golfowy.

​Pozyskanie opinii na temat prowadzonej działalności oraz towarów i usług oferowanych przez Young Life

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, żądania i preferencje, dane uwierzytelniające, dane demograficzne, informacje związane z historią w Young Life

​Prawnie uzasadniony interes

Od czasu do czasu możesz zostać poproszony o wyrażenie opinii na temat wydarzenia, co pozwoli nam nieustannie się doskonalić

​Odpowiedź na przesłane żądania

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, żądania i preferencje, dane uwierzytelniające, dane demograficzne

Obowiązek prawny

Używamy danych osobowych, aby szybko zareagować na każde żądanie przesłane do Young Life.

​Odpowiedź na złożone skargi

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, żądania i preferencje, dane demograficzne

Obowiązek prawny

​Używamy danych osobowych, aby niezwłocznie reagować na wszelkie skargi dotyczące Young Life lub szybko odpowiedzieć na obawy dotyczące przysługujących Tobie praw i danych osobowych

​Zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami w zakresie bezpieczeństwa dzieci

​Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje dotyczące zatrudnienia, informacje o wolontariuszach

Obowiązek prawny

Young Life przeprowadza okresowe kontrole historii w rejestrze karnym oraz kwestionariusze wśród kierowców w ramach naszego zobowiązania do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa dzieci.

​Podtrzymanie zainteresowania wśród przyjaciół Young Life zaangażowanych w bieżącą służbę Young Life

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, żądania i preferencje, dane demograficzne, informacje związane z historią w Young Life

Prawnie uzasadniony interes

​Young Life stworzyło inicjatywę pod nazwą Podopieczni i Przyjaciele Young Life (Young Life Alumni and Friends), której celem jest utrzymywanie kontaktów z podopiecznymi Young Life. ​ Strona internetowa oraz program dla podopiecznych i przyjaciół umożliwiają nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, które są zaangażowane lub wykazują troskę o Young Life. Strona dla podopiecznych i przyjaciół umożliwia również opcję rezygnacji z dalszych kontaktów lub przesyłania wiadomości.

W jaki sposób Young Life zbiera dane osobowe

Young Life pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:

 1. Osobiste relacje:​ ​ Służba Young Life opiera się na relacjach. Nasz personel oraz wolontariusze nieustannie budują relacje z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami administracji szkolnej, trenerami, darczyńcami oraz wieloma innymi osobami. Tego rodzaju osobiste relacje stanowią dla Young Life główne źródło informacji pozyskiwanych na Twój temat.
 2. Bezpośrednie zapytania:​ Być może nawiązałeś kontakt z Young Life z własnej inicjatywy bądź też odwiedziłeś naszą stronę internetową. Jeżeli skierowałeś zapytanie na temat naszej działalności lub zaangażowałeś się w jakąkolwiek formę aktywności prowadzonej przez Young Life, przekazałeś nam darowiznę, zarejestrowałeś się jako uczestnik wydarzenia bądź obozu lub też przekazałeś nam swoje dane w inny sposób, weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych. Należy dokładnie przeczytać niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności i zapoznać się z przysługującymi Tobie prawami oraz naszymi obowiązkami związanymi z danymi osobowymi.
 3. Pliki cookie oraz inne technologie automatycznego zbierania danych:​ Jeżeli odwiedziłeś i/lub zarejestrowałeś się na stronie internetowej Young Life, niektóre dane osobowe mogły zostać zebrane z wykorzystaniem technologii cookie lub innych narzędzi automatycznego zbierania danych wykorzystywanych w sieci Young Life. Poniżej zamieściliśmy informacje dodatkowe na temat wykorzystania technologii cookie przez Young Life.
Jak i kiedy możemy udostępnić dane osobowe

Young Life na ogół nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim spoza organizacji. Jednakże Young Life jest organizacją o zasięgu globalnym, która na potrzeby realizacji wyżej wymienionych celów może udostępnić Twoje dane osobowe następującym stronom:

 1. innym osobom w Young Life lub stowarzyszonym z Young Life
 2. organizacjom publicznym lub nadzorczym do celów wynikających z przepisów prawa, o których mowa powyżej
 3. stronom trzecim, które na podstawie umowy świadczą usługi na rzecz Young Life związane z wykorzystaniami danych, o których mowa powyżej, z uwzględnieniem internetowych dostawców usług zarządzania kontaktami, dostawców usług w chmurze, firmom udzielającym wsparcia Young Life w przetwarzaniu transakcji finansowych i ​ przekazanych darowizn, jak również dostawców usług w zakresie marketingu internetowego. ​ Umowy zawarte przez Young Life z tego rodzaju usługodawcami zewnętrznymi obejmują kwestie związane z ochroną danych osobowych.
Międzynarodowe przekazywanie danych

Young Life jest organizacją o zasięgu globalnym prowadzącą działalność w różnych miejscach na świecie poprzez swoje oddziały, jednostki zależne oraz podmioty stowarzyszone. Dlatego też Young Life może przekazywać dane z jednego kraju do drugiego. Osoby z Europejskiego Obszaru Geograficznego lub Wielkiej Brytanii muszą mieć świadomość, że ich dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania poza granice Europejskiego Obszaru Geograficznego lub Wielkiej Brytanii.

Przekazywanie danych osobowych z jednego kraju do drugiego będzie odbywać się z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Young Life i jej europejskie jednostki zależne oraz podmioty stowarzyszone ustanowiły standardowe klauzule umowne regulujące przekazywanie danych z krajów europejskich do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii ​ przysługują określone prawa w zakresie danych osobowych. ​ Osoby, które chcą skorzystać ze swoich praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@younglife.org. ​ Young Life udzieli odpowiedzi na wysunięte żądanie w terminie 30 dni. Może zaistnieć konieczność weryfikacji tożsamości osoby w celu przetworzenia jej żądania.

Europejskie prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do danych

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, jak również o sposobie i celu przetwarzania. Niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności ma na celu zagwarantowanie przejrzystości informacji. Dodatkowe zapytania do Young Life można kierować drogą mailową na adres: privacy@younglife.org.
 2. Prawo do sprostowania oraz aktualizacji danych osobowych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również aktualizacji swoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w sieci Young Life. Rozwiązania przyjęte w sieci Young Life często umożliwiają samodzielne wprowadzanie zmian poprzez zarządzanie kontem Young Life w trybie online. Jeżeli tego rodzaju funkcja jest niedostępna, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Young Life przesyłając wiadomość email na adres: privacy@younglife.org. Young Life odpowie na żądanie bez zbędnej zwłoki.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Young Life usunięcia dotyczących jej danych osobowych w następujących okolicznościach:
  a) ​ ​ ​ ​ ​ dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
  b) ​ ​ ​ ​ ​ osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, jeżeli tego rodzaju zgoda jest wymagana
  c) ​ ​ ​ ​ ​ ​ osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w określony sposób lub do określonego celu, a Young Life nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania
  d) ​ ​ ​ ​ ​ dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  e) ​ ​ ​ ​ ​ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
  f) ​ ​ ​ ​ ​ ​ dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

  Young Life może odrzucić żądanie usunięcia danych osobowych od osoby, której dane dotyczą z następujących powodów:
  a) ​ ​ ​ ​ ​ Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
  b) ​ ​ ​ ​ ​ Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego
  c) ​ ​ ​ ​ ​ ​ Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów leżących w interesie publicznym, o których mowa w art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
  d) ​ ​ ​ ​ ​ Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Osoba, której dane dotyczą może przesłać żądanie usunięcia danych osobowych pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacy@younglife.org. Young Life poinformuje w terminie 30 dni o przyjęciu żądania, bądź poda powód jego odrzucenia.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) ​ ​ ​ ​ ​ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – do czasu weryfikacji prawidłowości tych danych
  b) ​ ​ ​ ​ ​ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  c) ​ ​ ​ ​ ​ ​ administrator nie potrzebuje już danych osobowych do wyżej wymienionych celów, lecz ich zachowanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
  d) ​ ​ ​ ​ ​ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo bycia poinformowanym przez Young Life o ograniczeniu przetwarzania jej danych osobowych, analogicznie jak w przypadku żądania o usunięcie danych.

  Osoba, której dane dotyczą może przesłać żądanie w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacy@younglife.org.
 5. Prawo do przenoszenia

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, tak aby mogły zostać bez przeszkód przesłane bądź wykorzystane przez stronę trzecią, jeżeli:
  a) ​ ​ ​ ​ ​ dane zostały dostarczone przez osobę, której dotyczą;
  b) ​ ​ ​ ​ ​ przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy; lub
  c) ​ ​ ​ ​ ​ ​ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Osoba, której dane dotyczą może przesłać żądanie w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres email: privacy@younglife.org.
 6. Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w sytuacji, kiedy podstawę prawną do przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Young Life, w oparciu o konkretną sytuację osoby, której dane dotyczą. Po otrzymaniu sprzeciwu, Young Life zaprzestanie przetwarzania danych, ​ chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

  W szczególności osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z bezpośrednim marketingiem elektronicznym.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Young Life w przypadku kiedy decyzje o przetwarzaniu opierają się ​ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, co wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  Osoba, której dane dotyczą może przesłać żądanie w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacy@younglife.org.
 7. Prawo wycofania zgody

  Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Young Life może stanowić nasz prawnie uzasadniony interes lub inne zobowiązania. W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo wycofania takiej zgody. Young Life odpowie na żądanie bez zbędnej zwłoki.

  Osoba, której dane dotyczą może przesłać żądanie w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacy@younglife.org.
 8. Prawo złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych

  Naszym celem jest zapewnienie najlepszej obsługi ww. żądań i rozstrzyganie wszelkich problemów zaistniałych w zakresie przetwarzania ​ danych osobowych. ​ Osoba, której dane dotyczą jest zawsze uprawniona do kontaktu z lokalnym urzędem ochrony danych w celu uzyskania wsparcia lub złożenia skargi.

  Prawa, które zostały objaśnione powyżej nie mają zastosowania do osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii. Jednakże mając na względzie kwestie praw i wolności, nadal przykładamy wagę do Twoich pytań i obaw, jakie mogą się pojawić odnośnie danych osobowych. ​ Osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii mogą kierować zapytania na adres e-mail privacy@younglife.org.
Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zbieranych informacji, Young Life stosuje odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne oraz zarządzania mające na celu zapobieganie przed nieuprawnionym dostępem i zapewnienie poprawności danych. Protokół Secure Socket Layer (SSL) jest wykorzystywany, o ile jest dostępny, do szyfrowania i ochrony wszystkich transmisji danych w Internecie. Ikona kłódki w oknie przeglądarki oznacza, że witryna jest bezpieczna. Czasami zabezpieczenie hasłem może służyć do ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa. Young Life będzie nadal wzmacniać istniejące procedury bezpieczeństwa i przyjmować nowe protokoły bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do spełnienia standardów ostrożności zadeklarowanych w naszej polityce oraz niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Young Life reaguje niezwłocznie na wszelkie potencjalne naruszenia danych. Wdrożony został proces protokołowania przypadków naruszenia danych, który obejmuje zgłaszanie nieprawidłowości w odpowiednim terminie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje zbierane przez pliki cookie lub technologie

Strony internetowe Young Life mogą używać plików cookie do rozpoznawania użytkownika i mogą zezwalać na jego automatyczne logowanie bez konieczności każdorazowego wpisywania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie są szyfrowane i mogą przechowywać ograniczone dane osobowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, nazwę użytkownika i adres e-mail. Jeśli w Twojej przeglądarce zostaną wyłączone pliki cookie, możesz nadal korzystać ze strony internetowej Young Life, ale przy każdej kolejnej wizycie konieczne będzie podanie hasła.

Informacje dotyczące ​dzieci

Generalnie strony internetowe Young Life są skierowanie do rodziców i dzieci i mają charakter informacyjny. Naszą intencją jest stworzenie bezpiecznego i wesołego środowiska, w którym dzieci i ich rodzice mogą eksplorować Young Life, ich własny klub Young Life oraz inne aktywności Young Life. Żadna ze stron internetowych Young Life nie pozyskuje w sposób celowy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia, za wyjątkiem informacji od dzieci i/lub rodziców niezbędnych do udziału w wydarzeniach bądź aktywnościach Young Life.

Dbamy o prywatność dzieci i dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich danych osobowych. Nie wymagamy od dzieci przekazywania nam jakichkolwiek informacji poza danymi niezbędnymi na potrzeby uczestnictwa w konkretnej aktywności. Nigdy nie uzależniamy udziału dziecka w jakiejś aktywności od podania dodatkowych danych osobowych. Dostęp do wszystkich zebranych przez nas danych osobowych posiada wyłącznie uprawniony do tego celu personel lub wolontariusze Young Life. Wgląd do danych osobowych w celach wymienionych powyżej mają jedynie te osoby, którym są one niezbędne. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność, bezpieczeństwo i integralność tych informacji.

Jako służba skierowana do dzieci, Young Life w pełni angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa i troszczą się o interesy dzieci. Wdrożyliśmy zasady i procedury opracowane w celu zagwarantowania zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności i stosujemy powszechnie przyjęte najlepsze praktyki, w szczególności w odniesieniu do informowania i zgody rodziców. Rodzice mają prawo w każdej chwili zażądać usunięcia informacji ​ zebranych o ich dzieciach z sieci i baz danych Young Life. Istnieje możliwość kontaktu z Young Life pisząc na adres e-mail: privacy@younglife.org​.

Young Life is a mission devoted to introducing adolescents to Jesus Christ and helping them grow in their faith.

Young Life Sites

resources

additional links

© 2004-2024 Young Life. All rights reserved.