CELOSVĚTOVÉ PROHLÁŠENÍ YOUNG LIFE O SOUKROMÍ

VAŠE SOUKROMÍ

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO V KVĚTNU 2018

Za účelem plnění c​elosvětového poslání může Young Life a s ním spojené organizace (dále jen Young Life) sbírat, zpracovávat, používat a sdílet Vaše osobní údaje. Účelem tohoto prohlášení je Vám vysvětlit, jak by Young Life mohl použít Vaše osobní údaje a jak vážně Young Life bere svůj závazek vůči Vám chránit Vaše práva a osobní údaje.

Tam, kde používáme slova „Young Life“, „my“, „nás“ a „naše“, odkazujeme se na Young Life, neziskovou organizaci z Texasu a k ní přidružené organizace. „Osobní údaje“ obecně odkazují na všechny údaje, která se ať už přímo či nepřímo vztahují k Vám, ale pod příslušnými zákony mohou být použity v termínech jako „osobní údaje“, „osobní data“ nebo „osobně identifikovatelné údaje“, a jako takové ponesou význam daných zákonů.

Je možné, že občas budeme toto prohlášení o soukromí aktualizovat, takže Vás chceme povzbudit, abyste toto prohlášení pravidelně překontrolovali a přitom se obzvlášť zaměřili na úsek „NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO“ nahoře. Za určitých okolností Vás Young Life může kontaktovat, aby Vás uvědomil o konkrétních změnách tohoto Prohlášení o soukromí.

Závazek Young Life k ochraně údajů

Celosvětovou politikou Young Life je vykazovat vysoký standard péče v zacházení s osobními údaji, které sbírá, zpracovává, používá a sdílí. Young Life bude udržovat patřičné postoje a procesy v rámci celosvětového poslání, aby zvýšil ochranu osobních údajů a zajistil, že budou v souladu s patřičnými zákony a předpisy. Young Life se také zavázal k pravidelné kontrole a rozšiřování těchto postojů a procesů v rámci svého Celosvětového Programu Soukromí.

Zákony, které se vztahují na toto Prohlášení o soukromí

Young Life je celosvětovou organizací, která udržuje politiku ochrany údajů a obvyklé postupy s ní spojené, které se slučují s uznávanými mezinárodními principy o ochraně údajů. Tyto postupy doplňují národní zákony o ochraně osobních údajů, přičemž jakékoli národní právo má přednost v případě konfliktu s postupem Young Life. V Evropě vstupuje v platnost k 25.5.2018 Zákon o ochraně osobních údajů (GDPR). Jestliže se na Vás vztahuje GDPR a/nebo jiné zákony EU týkající se soukromí, toto Prohlášení o soukromí popisuje, jak můžete uplatnit svá práva.

Jaké druhy informací shromažďujeme

Young Life shromažďuje následující druhy osobních údajů:

Kontaktní údaje: Zahrnují telefonní číslo, fyzickou adresu, SMS, emailovou adresu, údaje z profilů na sociálních sítích

Demografické údaje: Zahrnují informace o tom, kdo jste, kde bydlíte a jaké programy a aktivity v Young Life by Vás mohly zajímat

Údaje o zaměstnání: Zahrnují informace vyžadované ke zpracování Vaší přihlášky do zaměstnání a k dokončení Vašeho vstupního zaměstnaneckého procesu, jako např. historii zaměstnání, doporučení, výpis z trestního rejstříku, jedinečné schopnosti nebo preference ohledně zaměstnání

Finanční historie: Zahrnuje historické informace o Vašich darech v Young Life, službách nebo zboží, které jste nakoupil u Young Life, a jiné finanční transakce, do kterých jste vstoupil s Young Life

Identifikační údaje: Zahrnují jméno, datum narození, pohlaví a stav

Údaje o osobních názorech: Zahrnují náboženské informace

Platební údaje: Zahrnují číslo bankovního účtu, číslo kreditní/debetní karty, šekové číslo a další relevantní finanční detaily

Žádosti a preference: Zahrnují Váš preferovaný způsob komunikace s Young Life a úpravy, které jste provedli u jakéhokoli Young Life účtu

Požadované zdravotní údaje: Zahrnují zdravotní údaje, které Young Life vyžaduje pro Vaši účast na Young Life ​ kempu, výletě nebo jiné události, a to včetně zdravotní historie, záznamů o očkování, záznamů praktického lékaře a biometrických údajů ​

Bezpečnostní údaje: Zahrnují údaje jako Váš login a heslo

Cestovní údaje: Zahrnují žádosti související s Vašimi cestami v rámci Young Life, údaje z cestovního pasu, dietní omezení a požadavky

Dobrovolnické údaje: Zahrnují údaje požadované ke zpracování Vaší dobrovolnické žádosti a ke kompletaci Vašeho vstupního dobrovolnického procesu, včetně doporučení, výpisu z trestního rejstříku a jedinečných schopností

Young Life údaje: Zahrnují informace o Vaší historii a angažovanosti v rámci Young Life

Jak používáme Vaše osobní údaje

Young Life používá údaje, které nám poskytnete, k tomu, abychom mohli lépe vyhovět Vašim žádostem a více Vás propojit s posláním a aktivitami Young Life. Ať už jste zaangažováni do programu Young Life klubu nebo kempu, anebo darujete svůj čas a/nebo peníze na naše misijní cíle, Young Life obecně použije Vaše osobní údaje k dosažení svých legitimních zájmů souvisejících s posláním naší organizace. Neprodáváme, nepronajímáme ani nepůjčujeme Vaše osobní údaje druhým. Young Life bude Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě patřičných zákonů a pouze pro účely popsané v tomto Prohlášení o soukromí. Tabulka níže poskytuje seznam příkladů, jak je možné, že použijeme Vaše informace, druhy údajů, kterých se to týká, a právní základ pro použití Vašich informací.

​​​Jak používáme Vaše osobní údaje

​Druhy informací, kterých se to týká

​Právní základ

​Příklady a vysvětlivky

​Pro kontakt s Vámi za ​ účelem poskytování informací o aktivitách, které Young Life nabízí ve Vaší oblasti

​Identifikační údaje, Kontaktní údaje

​Legitimní zájmy

​Zaměstnanec Young Life nebo dobrovolník mohou použít Vaše jméno a telefonní číslo nebo email, aby Vás pozvali na Young Life ​ klub ve Vaší oblasti

Za účelem usnadnění Vaší účasti na Young Life kempu a k možnosti zůstat v kontaktu i po něm

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Požadované zdravotní údaje, Žádosti a preference, Demografické údaje, Platební údaje, Cestovní údaje

​Smlouva

​Myslíme si, že když navštívíte Young Life ​ kemp, zažijete nejlepší týden svého života. Budeme potřebovat určité informace od ​ dětí a rodičů k hladšímu průběhu kempu a lepšímu zážitku z něj

​Za účelem usnadnění Vaší účasti na Young Life výletě

Identifikační údaje, Kontaktní informace, Požadované zdravotní údaje, Žádosti a preference, Demografické údaje, Platební údaje, Cestovní údaje

​Smlouva

​Young Life nabízí úžasné krátkodobé misijní výlety, ale potřebujeme osobní údaje k pomoci s koordinací důležitých cestovních a komunikačních údajů o výletu

​Za účelem pomoci Vám založit si účet na Young Life síti ​

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Žádosti a preference, Demografické údaje, Bezpečnostní údaje

Smlouva a legitimní zájmy

​Ať už se účastníte jedné z našich akcí nebo jste věrný dárce Young Life, chceme, abyste s námi jednoduše mohli. Proto používáme různá síťová řešení k zpříjemnění Vašeho zážitku s Young Life

​Za účelem elektronické marketingové komunikace související s aktivitami Young Life nebo s příležitostmi dát Young Life finanční dar

​​Identifikační údaje, Kontaktní údaje

Smlouva a legitimní zájmy

​Moc rádi Vás budeme informovat o Young Life ​ příležitostech, o kterých možná ještě nebudete vědět, ale nechceme Vám zasílat sdělení, která nechcete. Chceme, abyste o tom rozhodovali Vy, takže nám prosím dejte vědět, pokud tyto informace nechcete dostávat.

Za účelem fyzické komunikace (např. pošta, telefonní hovory, atd.) ohledně Young Life aktivit

​Identifikační údaje, Kontaktní údaje

​Legitimní zájmy

​Občas ještě pořád využíváme klasickou poštu ke komunikaci o Vašem zapojení v Young Life, a k informacím o důležitých aktualitách o naší práci s dětmi.

​Za účelem nemarketingové elektronické komunikace, abychom Vás mohli informovat o aktuálních zprávách a novinkách v Young Life

​Identifikační údaje, Kontaktní informace

​Legitimní zájmy

​Naši zaměstnanci často posílají zájemcům z řad svých dárců aktuální informace a příběhy o své práci s dětmi.

​Za účelem umožnit Vám podat žádost o zapojení se v Young Life ať už jako zaměstnanec nebo jako dobrovolník

Identifikační údaje, Kontaktní informace, Údaje o osobních názorech, Žádosti a preference, Bezpečnostní údaje, Demografické údaje, Young Life údaje

​Smlouva

Young Life pečlivě prověřuje potencionální zaměstnance a dobrovolníky, abychom zajistili jejich způsobilost pro zapojení se do naší práce s dětmi

​Za účelem usnadnění Vaší registrace pro fundraisingovou činnost v rámci Young Life a pro následné spojení s Vámi i po jejím skončení

Identifikační údaje, Kontaktní informace, Platební údaje

​Smlouva

​Zaměstnanec Young Life nebo dobrovolník Vás možná pozvou k účasti na místním golfovém turnaji nebo večírku, abyste se mohli dozvědět více o práci Young Life ve Vaší oblasti a případně ji podpořit

​Za účelem spravování kontaktů

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Žádosti a preference, Demografické údaje

​Legitimní zájmy

​Usilovně pracujeme na tom, abychom spravovali Vaše údaje v našem systému co nejefektivnějším způsobem, abychom tak mohli rychle zareagovat na Vaše žádosti související s Young Life nebo s Vašimi právy či osobními údaji

​Za účelem poskytování služeb jako např. duchovní vedení nebo biblické poradenství

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Údaje o osobních názorech

​Legitimní zájmy

​Věříme tomu, že Bůh miluje Vás a miluje děti, a naši zaměstnanci a dobrovolníci chtějí být součástí života dětí, aby mohli naslouchat tomu, čím procházejí a projevovat jim Kristovu lásku

​Za účelem Vašeho zaměstnání v rámci Young Life

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Údaje o osobních názorech, Žádosti a preference, Bezpečnostní údaje, Demografické údaje, Údaje o zaměstnání

Smlouva a právní odpovědnost

Abyste mohli pracovat pro Young Life, je nutné poskytnout určité osobní údaje k umožnění Vašeho zaměstnání

K usnadnění Vaší dobrovolnické činnosti pro Young Life

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Údaje o osobních názorech, Žádosti a preference, Bezpečnostní údaje, Demografické údaje, Údaje o dobrovolnictví

Smlouva a právní odpovědnost

Abyste mohli dělat v Young Life dobrovolníka, je nutné poskytnout určité osobní údaje k umožnění Vaší dobrovolnické činnosti

​Za účelem zpracování Vašich finančních darů

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Platební údaje

Smlouva a právní odpovědnost

​Když dáte Young Life finanční dar, požádáme Vás, abyste nám poskytli údaje, které jsou nezbytné pro dokončení Vašeho daru a k vytvoření příslušných záznamů

​Za účelem zákonně dané oznamovací povinnosti ​

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Platební údaje, Finanční historie, Údaje o zaměstnání, Údaje o dobrovolnictví

​Právní odpovědnost

Young Life podléhá určitým vládním oznamovacím povinnostem, a tato oznámení mohou vyžadovat Vaše osobní údaje, ale pouze do té míry, do které má Young Life zákonnou povinnost je poskytnout

​Za účelem doručení Young Life zboží a služeb

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Platební údaje, Young Life údaje

​Smlouva

Možná si budete chtít koupit Young Life tričko nebo hrnek z našeho online obchodu, nebo se zapsat na golfový turnaj

​Za účelem získání Vaší zpětné vazby k Young Life aktivitám, zboží a službám

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Žádosti a preference, Bezpečnostní údaje, Demografické údaje, Young Life údaje

​Legitimní zájmy

​Občas můžete být požádáni dát nám zpětnou vazbu na nějakou z naších akcí, abychom se mohli neustále zlepšovat

​Za účelem odpovědi na Vaše žádosti

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Žádosti a preference, Bezpečnostní údaje, Demografické údaje,

​Právní odpovědnost

​Používáme Vaše osobní údaje, abychom mohli rychle zareagovat na jakoukoli Vaše žádosti vůči Young Life

​Za účelem odpovědi na Vaše stížnosti

Identifikační údaje, Kontaktní informace, Žádosti a preference, Demografické údaje

​Právní odpovědnost

Používáme Vaše osobní údaje, abychom mohli rychle zareagovat na jakoukoli Vaši stížnost vůči Young Life nebo na jakékoli Vaše obavy o Vaše práva nebo o osobní údaje

​Za účelem vyhovět zákonům a nařízením o bezpečnosti dětí

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Údaje o zaměstnání, Údaje o dobrovolnictví

​Právní odpovědnost

​Young Life provádí pravidelnou kontrolu výpisů z trestního rejstříku a vydává dotazníky pro řidiče jakožto součást našeho závazku držet se nejvyšších standardů bezpečnosti dětí

​Za účelem informovat přátele Young Life, kteří se zajímají o naši službu, o tom, co se v ní aktuálně děje

​Identifikační údaje, Kontaktní informace, Žádosti a preference, Demografické údaje Young Life údaje

​Legitimní zájmy

Young Life má jednu celou oblast služby věnovanou udržování kontaktu s lidmi, kteří byli součástí Young Life, která se nazývá Young Life absolventi a přátelé. ​ Webová stránka programu Absolventi a přátelé Vám dovoluje spojit se s dalšími lidmi, kteří byli zapojeni do Young Life a kteří se o něj zajímají. Tato stránka také poskytuje zřetelně vyznačenou možnost odmítnout další kontaktování a komunikaci

Jak shromažďujeme údaje

Vaše osobní údaje získáváme následujícími způsoby:

 1. Osobní kontakt:​ Činnost Young Life je definována vztahy. Naši zaměstnanci a dobrovolníci přichází pravidelně do osobního kontaktu s dětmi, rodiči, učiteli, řediteli škol, trenéry, dárci a mnoha dalšími jednotlivci. Tyto osobní kontakty jsou hlavním zdrojem, kterým od Vás Young Life získává údaje.
 2. Přímé žádosti:​ ​ Možná, že jste se sami aktivně spojili s Young Life nebo jste navštívili jednu z našich webových stránek. Pokud jste se dotazovali na nějakou Young Life aktivitu nebo jste se do ní zapojili, poskytli finanční dar, zaregistrovali se na nějakou akci nebo na kemp, nebo jste se jinak rozhodli dát Young Life své údaje, máme Vaše osobní údaje. Prosím, přečtěte si důkladně toto prohlášení o soukromí pro lepší porozumění Vašich práv a našeho závazku vůči Vašim osobním údajům.
 3. Cookies a další automatizované technologie:​ ​ Pokud jste navštívili stránky Young Life a/nebo jste se na nich zaregistrovali, některé z Vašich osobních údajů mohly být shromážděny prostřednictvím cookies nebo jinými automatizovanými technologiemi používanými na Young Life síti. Pro doplňující informace si přečtěte pasáž uvedenou níže o tom, jak Young Life používá cookies. ​
Jak a kdy bychom mohli sdílet Vaše údaje

Young Life obecně neodhaluje osobní údaje nikomu mimo tuto organizaci. Young Life je však celosvětovou organizací, která může – pro účely popsané výše – sdílet Vaše osobní údaje s: ​

 1. Dalšími skupinami v rámci Young Life nebo přidruženými k Young Life
 2. Veřejnými nebo regulačními organizacemi ze závazných důvodů popsaných
 3. Poskytovateli služeb třetích stran, s kterými Young Life uzavřel smlouvu o výpomoci v typech využití údajů popsaných výše, mezi které patří weboví poskytovatelé služeb spravující kontakty, poskytovatelé cloudových služeb, společnosti pomáhající ve zpracování Vašich finančních darů nebo jiných finančních transakcí, a poskytovatelé emailových marketingových služeb. Young Life uzavřel smlouvy s těmito poskytovateli služeb třetích stran, aniž by však opomenul ochranu Vašich osobních údajů. ​
Mezinárodní přenosy údajů

Posláním Young Life je, aby seznámil dospívající s Ježíšem Kristem a pomohl jim růst v jejich víře. Young Life se tomuto poslání aktivně věnuje u mládeže ze základních, středních i vysokých škol ve všech 50 státech USA stejně jako ve více než 90 zemích po celém světě. ​

Jako celosvětová organizace působí Young Life v různých částech světa prostřednictvím svých poboček, dceřiných a přidružených organizací. Z toho důvodu se může stát, že Young Life postoupí Vaše osobní údaje z jedné země do druhé. Všichni jednotlivci z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ze Spojeného království by si měli být vědomi toho, že bychom mohli postoupit Vaše osobní údaje ke zpracování mimo hranice EHP nebo Spojeného království.

Jakýkoli převod osobních údajů z jedné země do druhé bude proveden za patřičných bezpečnostních opatření a v souladu s příslušnými zákony. Young Life a jeho evropské dceřiné a přidružené organizace vypracovali směrodatné smluvní doložky, kterými se řídí převody údajů z evropských zemí do jiných zemí, jako např. do USA.

Vaše práva

Pokud sídlíte v rámci Evropském hospodářském prostoru nebo ve Spojeném království, máte určitá práva související s Vašimi osobními údaji. Pokud si budete přát jakékoli z těchto práv využít, prosím zašlete Young Life email na adresu: privacy@younglife.org. My na Vaši žádost odpovíme do 30 dní. Abychom mohli Vaši žádost zpracovat, možná si budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost.

Tato evropská práva zahrnují:

 1. Právo na přístup k údajům

  Máte právo vědět, že zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je zpracováváme, a pro jaké účely je zpracováváme. Toto Prohlášení o soukromí má za cíl poskytnout transparentnost nezbytnou pro to, abyste tyto informace mohli znát, ale samozřejmě můžete zaslat doplňující dotazy na emailovou adresu Young Life: privacy@younglife.org​
 2. Právo na úpravu a aktualizaci údajů

  Máte právo upravit nesprávné či nepřesné údaje, zaktualizovat Vaše osobní údaje a doplnit nekompletní údaje v Young Life sítích. Young Life sítě často umožní provést tyto změny Vám samotným skrze správu Vašeho online Young Life účtu. Kde toto není možné, můžete zkontaktovat Young Life emailem na adrese: privacy@younglife.org, a my se budeme Vaší žádostí zabývat bez zbytečného prodlení.
 3. Právo na smazání osobních údajů

  Máte právo požádat nás, abychom smazali Vaše osobní údaje z následujících důvodů:

  a) Pokud již údaje nejsou nutné pro účel, za kterým byly shromážděny
  b) Pokud stáhnete dříve poskytnutý souhlas tam, kde je souhlas nutný pro zpracování údajů
  c) Pokud máte námitky proti určitému způsobu nebo účelu, jakým Young Life zpracovává údaje a Young Life nemá právní odůvodnění tyto údaje nadále zpracovávat
  d) Pokud Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem
  e) Pokud Vaše osobní údaje musí být smazány v souladu s právními závazky
  f) Pokud byly osobní údaje nashromážděny v souvislosti s nabídkou Služeb informačních společností, jak je definováno v článku 8(1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

  Může být po nás vyžadováno, abychom odmítli Vaši žádost o smazání Vašich údajů z následujících důvodů:

  a) Z důvodu uplatnění práva na svobodu slova a informací
  b) Za účelem vyhovění právním závazkům
  c) Z důvodu veřejného zájmu, jak je popsán v článku 17 GDPR
  d) Za účelem vytvoření, uplatnění nebo ochrany právních nároků

  Pokud chcete požádat o smazání údajů, můžete nám zaslat email na adresu: privacy@younglife.org​. Do 30 dnů Vás uvědomíme, zda Vaše žádost byla přijata nebo zda a z jakého důvodu nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.
 4. Právo požadovat omezení zpracovávání osobních údajů

  Máte právo omezit naše zpracování Vašich osobních údajů z následujících důvodů:

  a) Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, můžete zažádat, abychom omezili naše zpracování Vašich údajů, dokud nebude ověřena jejich správnost ​
  b) Pokud je zpracování Vašich údajů nezákonné, můžete buď zažádat o jejich smazání jak je popsáno výše, nebo požádat o určitá omezení
  c) Pokud kontrolor nepotřebuje údaje pro účely popsané výše, ale musí zachovat údaje pro vytvoření, uplatnění a ochranu právních nároků
  d) Pokud jste měl námitky ke zpracování Vašich osobních údajů a má se teprve rozhodnout, zda naše legitimní důvody zpracovávat Vaše údaje mají přednost před Vašimi právy zde popsanými

  Tak jako u každé jiné žádosti o smazání Vašich osobních údajů máte také zde právo být námi vyrozuměni o omezení ve zpracovávání Vašich osobních údajů.

  Tuto žádost můžete zaslat emailem na adresu: privacy@younglife.org​
 5. Právo na přenosnost údajů

  ​Máte právo požádat nás, abychom Vám zaslali Vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, tak aby mohly být snadno přenosné a mohly být použity třetími stranami, za předpokladu, že: ​ ​

  a) Jste nám tyto údaje poskytli
  b) Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo je požadováno pro plnění smlouvy; nebo
  c) Zpracování je prováděno automaticky

  Tuto žádost můžete zaslat emailem na adresu: privacy@younglife.org
 6. Právo ohradit se a automatizované individuální rozhodování

  Máte právo ohradit se proti našemu zpracovávání Vašich údajů, když je naše právní opodstatnění pro zpracování založeno na Vaší specifické situaci. Při obdržení Vaší námitky Young Life ukončí zpracování Vašich údajů, pokud nedokážeme prokázat pádné legitimní důvody pro jejich zpracování, které by měly přednost před Vašimi právy a svobodami.

  Máte obzvlášť právo ohradit se proti zpracovávání Vašich osobních údajů souvisejících s přímým marketingem v elektronické podobě.

  Také máte právo ohradit se proti našemu zpracování Vašich údajů tam, kde se rozhoduje o zpracování na základě automatických procesů, které pro Vás mají právní nebo jiný významný dopad.

  Tuto žádost můžete zaslat emailem na adresu: privacy@younglife.org​
 7. Právo odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů

  Young Life primárně zpracovává Vaše údaje na základě našich legitimních zájmů a jiných závazků. Tam, kde jste nám dali souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, však máte právo tento souhlas odvolat a my neprodleně zareagujeme.

  Tuto žádost můžete zaslat emailem na adresu: privacy@younglife.org​
 8. Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu údajů

  Chceme Vám poskytnout ty nejlepší služby v souvislosti s těmito žádostmi a najít řešení jakéhokoli problému, který máte s Young Life v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Vy však máte vždy právo obrátit se o pomoc na Váš místní úřad pro ochranu údajů nebo u něj podat stížnost.

  Přestože práva popsaná výše se nevztahují na ty, kteří sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království, tak z hlediska práv a svobod nám stále záleží na Vašich otázkách a obavách v souvislosti s Vašimi osobními údaji. Pokud tedy nesídlíte v rámci EHP nebo ve Spojeném království, můžete Young Life kontaktovat se svými dotazy na adrese: privacy@younglife.org
Bezpečnost

Abychom ochránili a zabezpečili údaje, které shromažďujeme, Young Life využívá patřičné fyzické, elektronické a manažerské procesy k zabránění neoprávněnému přístupu a k udržení správnosti údajů. Kdekoli je to možné, používá se k zakódování a k ochraně všech internetových datových přenosů vrstva bezpečných socketů (SSL). Ikona visacího zámku ve stavové liště Vašeho prohlížeče znamená, že daná stránka je bezpečná. Někdy se k ochraně a zabezpečení Vašeho soukromí používá ochrana hesla. Young Life bude nadále rozšiřovat současné procesy zabezpečení a přijme nové protokoly pro zabezpečení tam, kde je to nutné, abychom naplnili standardy péče, které jsme slíbili v našich postojích a v tomto Prohlášení o soukromí.

Young Life se také zavázal k okamžité reakci na jakékoli potenciální narušení bezpečnosti údajů a zřídil Protokolový proces pro narušení bezpečnosti údajů, který zahrnuje včasná upozornění, jak je to vyžadováno příslušnými zákony.

Údaje shromažďované prostřednictvím cookies nebo jiných technologií

Webové stránky Young Life mohou používat k Vašemu rozpoznání soubory cookies a mohou Vám dovolit se automaticky přihlásit, aniž byste museli znovu zadávat Vaše uživatelské jméno a heslo pokaždé, když navštívíte naše stránky. Soubory cookies jsou zakódované a mohou uchovávat omezené osobně identifikovatelné údaje o Vás, jako např. Vaše jméno, uživatelské jméno a emailovou adresu. Pokud je používání cookies ve Vašem prohlížeči vypnuto, můžete nadále používat webové stránky Young Life, ale při každé návštěvě po Vás bude vyžadováno zadání Vašeho hesla.

Údaje, které souvisí s ​dětmi

Webové stránky Young Life jsou obecně informativními stránkami o Young Life pro rodiče a děti. Našim úmyslem je vytvářet bezpečné a zábavné prostředí, kde se děti a jejich rodiče mohou objevovat Young Life, svůj vlastní Young Life klub a další aktivity Young Life. Žádná z webových stránek Young Life se nesnaží vědomě získávat osobní údaje od dětí mladších 13 let, kromě situace, kdy osobní údaje musí být získány od dětí a/nebo rodičů k umožnění účasti na akcích a aktivitách Young Life. ​

Záleží nám na soukromí dětí a věnujeme velký pozor ochraně osobních údajů všech dětí. Nevyžadujeme po dětech, aby nám poskytli jakékoli osobní údaje kromě těch, které jsou nezbytné pro účast na specifických aktivitách, a nikdy nepodmiňujeme účast dítěte na nějaké aktivitě sdílením osobnějších údajů dítěte než je rozumně nutné k účasti na dané aktivitě. K veškerým osobním údajům, které shromažďujeme, mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a dobrovolníci Young Life, a pouze ti lidé, kteří požadují přístup, mohou vidět tyto údaje pro účely popsané výše. Pracujeme usilovně na tom, abychom zachovali tajnost, bezpečnost a nedotknutelnost těchto údajů.

Jakožto služba pro děti je Young Life hluboce odhodlán zajišťovat ​ bezpečí a prospěch dětí. Máme přístupy a procesy, které jsou navrženy tak, aby zajistily, že budou vyhovovat příslušným zákonům o soukromí a uplatňují obecně uznávané nejlepší praktiky, obzvláště v oblasti upozorňování rodičů a rodičovského souhlasu. Rodiče mají právo kdykoli požadovat, aby nashromážděné údaje o jejich dítěti byly odstraněny ze sítí a databází Young Life. Můžete kontaktovat Young Life na adrese: privacy@younglife.org​

Young Life is a mission devoted to introducing adolescents to Jesus Christ and helping them grow in their faith.

Young Life Sites

resources

additional links

© 2004-2024 Young Life. All rights reserved.