Обща декларация за поверителност на Young Life

Вашата поверителност

ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНА ПРЕЗ МАЙ 2018

Young Life съществува за да представя юноши на Исус Христос и да им помага да растат в своята вяра. Young Life активно следва тази своя мисия сред децата в средните училища, гимназиите и сред студенти във всички 50 Американски щата, както и в повече от 90 държави по света.

За да подпомагат тази своя глобална цел, Young Life и свързаните към нея министерски организации (Young Life) могат да събират, обработват, използват и споделят Вашата лична информация. Целта на настоящата Декларация за Поверителност е да Ви даде обяснение по какъв начин Young Life може да използва Вашата лична информация и колко сериозно Young Life приема задължението да защитава Вашите права и личната ви информация.

Там където са използвани „Young Life“, „ние“, „нас“ и „нашият“ става въпрос за Young Life, Тексаска неправителствена организация и нейните дъщерни дружества и принадлежащи организации. „Лична информация“ като цяло се отнася до всяка информация, която е директно или индиректно свързана с Вас, но ”лична информация“, „лични данни“ или “лично разпознаваема информация'' и други подобни термини могат да бъдат използвани въз основа на приложимия закон и съответно ще носят значението на тези приложими закони.

Възможно е периодично да обновяваме настоящата Декларация за Поверителност, така че Ви съветваме периодично да я преглеждате, като обърнете специално внимание на датата по-горе – „ПОСЛЕДНО ОБНОВЯВАНЕ“. При определени обстоятелства Young Life може да се свърже с Вас за да Ви извести специално за промени направени по настоящата Декларация за Поверителност.

Посвещението на Young Life към защитата на данни

За Young Life прилагането на висок стандарт за грижа при боравенето с лична информация, която събира, обработва, използва и споделя е глобална политика. Young Life ще поддържа съответните политики и процеси при изпълнението на глобалната си мисия да повиши защитата на лични данни и да осигури спазването на приложимите закони и разпоредби. Young Life е също така посветена на периодичното преразглеждане и разширяване на тези политики и процеси като част от нейната Програма за Глобална Поверителност.

Закони, приложими към настоящата Декларация за Поверителност

Young Life е глобална организация, която поддържа политики и практики за защита на данните в съответствие с приетите международни принципи за поверителност на данните. Тези политики допълват националните закони за поверителност на данните и случай на противоречие на който и да е национален закон с политиките на Young Life би било прецедент. В Европа Общият Регламент за Защита на Данните (ОРЗД) е в сила от 25 Май 2018. Ако ОРЗД и/или друг закон за поверителността на ЕС е приложим за Вас, то настоящата Декларация за Поверителност описва как бихте могли да упражнявате правата си.

Видове информация, която събираме

Young Life събира следните видове лична информация:

Данни за контакт: Включват телефонен номер, физически адрес, СМС, email адрес, мобилен номер, данни от профил в социалните мрежи.

Демографски данни:​ Включват информация за това кой сте Вие, къде живеете, както и какви програми и дейности в Young Life могат да представляват интерес за Вас.

Информация за работната заетост:​ Включва информация, необходима за обработване на Вашата кандидатура за работа и за приключване на Вашият процес по наемане на работа, като например трудова история, препоръки, свидетелства за съдимост, забележителни квалификации и професионални предпочитания.

Финансова история:​ Включва информация за минали дарения към Young Life, услуги или стоки закупени от Young Life, други финансови транзакции, които са свързани с Young Life.

Данни за идентичност: Включват име, дата на раждане, пол, семейно положение.

Разплащателна информация: Включва банкови сметки и локализиращ банков номер[1], номера на кредитни/дебитни карти, номера на чекове и други свързани финансови детайли.

Искания и предпочитания: Включват Вашите предпочитания за комуникация с Young Life, както и всякакви персонални настройки, които сте направили на който и да е от акаунтите Ви в Young Life.

Изискуема здравна информация:​ Включва здравна информация, включително и медицинска история, ваксинации, лекарски доклади и биометрични данни, изискуеми от страна на Young Life за да можете да се включите в лагер или да участвате в пътуване или събитие на Young Life.

Сертификати за сигурност: Включват информация за влизане в профила и парола.

Информация за пътувания: Включва искания, свързани с пътуването Ви с Young Life, паспортна информация, хранителни нужди или ограничения.

Информация за доброволчество: Включва информация, необходима за обработка на вашата доброволческа кандидатура и за завършване на процеса по ангажирането ви като доброволец, включително препоръки, свидетелства за съдимост, забележителни квалификации.

Young Life информация: Включва информация за Вашата история и обвързване с Young Life.

Как използваме личната Ви информация

Young Life използва личната информация, която ни предоставяте за по-добро обслужване на Вашите искания и за да ви обвърже допълнително с мисията и сътрудническите си дейности. Без значение дали сте включени в клуб, лагерна програма или дарявате своето време и/или пари на мисионерски цели на Young Life, Young Life като цяло ще използва Вашата лична информация да постигне законосъобразните ​ си интереси свързани с мисията на организацията. Ние не продаваме и не отдаваме Вашата лична информация на други. Young Life единствено ще обработва Вашата лична информация в съответствие с подходящите законови основи и единствено с целите, описани в настоящата Декларация За Поверителност. Таблицата по-долу включва списък с примери на това как бихме могли да използваме Вашата информация, видовете информация и законовите основи на ползването на ваша информация от наша страна.

​​Как използваме информацията Ви​​

​Видове лична информация

Законови основи

Примери и обяснения​

​За да Ви свърже с информация за сътрудническите дейности, които Young Life предлага във Вашия район

​Лични данни, Информация за контакт

​Законосъобразен интерес

Член на екипа на Young Life или доброволец може да използва Вашето име и телефонен номер или email адрес за да Ви покани на клубни мероприятия на Young Life, организирани във Вашия район.

Да подпомогне вашето присъствие на лагер на Young Life и да остане във връзка с вас след вашето включване.​

​Лични данни, Информация за контакт, Изискуема здравна информация, Изисквания и предпочитания, Демографска информация, Разплащателна информация, Информация за пътуване

​Договор

Смятаме, че бихте прекарали най-добрата седмица от живота си, ако дойдете на лагер на Young Life. Бихме имали нужда от конкретна информация от децата и родителите им за да можем да организираме лагерното преживяване.

​Да подпомогне включването Ви в пътуване на Young Life

Лични данни, Информация за контакт, Изискуема здравна информация, Изисквания и предпочитания, Демографска информация, Разплащателна информация, Информация за пътуване

​Договор

Young Life предлага няколко страхотни краткосрочни пътувания, свързани с мисията си, но се нуждаем от лична информация за да подпомогнем координацията и комуникацията си във връзка с важни детайли за пътуването.

Да Ви съдейства в създаването на профил в мрежата на Young Life​

​Лични данни, Информация за контакт, Изисквания и предпочитания, Демографска информация, Сертификати за сигурност

​Договор и законосъобразен интерес

​Без значение дали посещавате някое от нашите събития или сте предан донор на Young Life, ние бихме искали да имате възможност да контактувате с нас по лесен начин. Затова използваме различни мрежови решения за да увеличим преживяванията Ви с Young Life.

За електронна маркетингова комуникация, свързана с сътрудническите дейности на Young Life или с възможностите за даряване на Young Life​

Лични данни, Информация за контакт

​Съгласие или законосъобразни интереси

Обичаме да Ви информираме за възможности на Young Life, за които може би все още не знаете, но не бихме искали да ви изпращаме информация, която Вие самите не искате. Ако сте имали отношения с нас преди, ние вярваме, че e позволено да се свържем с вас с помощта на електронни маркетингови комуникации. Въпреки това, искаме вие да контролирате нещата, така че молим да ни уведомите в случай, че не искате да получавате такъв тип информация.

За физическа комуникация (например поща, телефонни разговори и други), свързана с дейности на Young Life.​

​Лични данни, Информация за контакт

​Законосъобразен интерес

​Ние все още периодично използваме пощенските услуги за комуникация с Вас относно вашата връзка с Young Life и за да Ви уведомяваме за важни новости около работата ни с деца.

За извън-маркетингова електронна комуникация за да сте информирани относно новините и новостите около Young Life.

​Лични данни, Информация за контакт

​Законосъобразен интерес

​Членовете на нашият екип често споделят с заинтересованите дарители и приятели истории и информация относно това какво правят в службите си.

​За да Ви позволи да кандидатствате за назначаване като член от екипа на Young Life или като доброволец.

​Лични данни, Информация за контакт, Информация за Вашите лични вярвания, Искания и предпочитания, Сертификати за сигурност, Демографска информация, Информация на Young Life

Договор

​Young Life внимателно проучва потенциалните си персонал и доброволци за да се увери в тяхната способност да се включват в нашата работа с деца.

Да подпомогне вашата регистрация за дейности за събиране на средства на Young Life и да проследи вашето участия след събитието.​

​Лични данни, Информация за контакт, Разплащателна информация

Договор

Член на екипа на Young Life или доброволец може да Ви покани да се включите в голф турнир или банкет на местно ниво за да научите повече и да подкрепите работата на Young Life във Вашия район.

За управление на контактите.​

​Лични данни, Информация за контакт, Искания и предпочитания, Демографска информация

​Законосъобразен интерес

​Работим усилено за да управляваме вашата информация в системата ни по възможно най-ефективния възможен начин, така че да можем бързо да отговорим на исканията ви свързани с Young Life или с Вашите права и лична информация.

Да осигури сътруднически услуги като например духовно водачество или Библейски съвети.​

​Лични данни, Информация за контакт, Информация за Вашите лични вярвания

​Законосъобразен интерес

​Ние вярваме, че Господ Ви обича и, че Господ обича деца и нашият персонал и доброволци искат да бъдат част от живота на децата, да чуват през какво минават те и да демонстрират любовта ​ към Христос.

Да Ви назначи като служител на Young Life.​

Лични данни, Информация за контакт, Информация за Вашите лични вярвания, Искания и предпочитания, Сертификати за сигурност, Демографска информация, Информация за работна заетост

​Договор или законови задължения

​За да работите за Young Life, трябва да предоставите определена лична информация за подпомагане на вашата служба.

Да подпомогне доброволческата Ви дейност за Young Life.​

Лични данни, Информация за контакт, Информация за Вашите лични вярвания, Искания и предпочитания, Сертификати за сигурност, Демографска информация, Информация за доброволчество

​Договор или законови задължения

За да бъдете доброволец към Young Life, трябва да предоставите определена лична информация за подпомагане на вашето доброволчество.​

Да обработи даренията Ви.​

​Лични данни, Информация за контакт, Разплащателна информация

​Договор или законови задължения

Когато правите дарение към Young Life, ние ще поискаме от Вас да предоставите информация, необходима за завършване на дарението Ви и за създаването на съответните досиета.

За задължения по правно отчитане.​

​Лични данни, Информация за контакт, Разплащателна информация, Финансова история, Информация за работна заетост, Информация за доброволчество

Законови задължения

​Young Life е обект на определени задължения за отчитане пред правителството и това отчитане може да включва Вашата лична информация, но само до степента, до която Young Life е законово-задължена да предостави тази информация.​

​За доставка на стоки и услуги на Young Life.

​Лични данни, Информация за контакт, Разплащателна информация, Информация на Young Life

​Договор

​Може да искате да закупите тениска или чаша от нашия онлайн магазин, или може да искате да се запишете за нашия голф турнир.

Да настоява за обратна връзка от Ваша страна от сътрудническите дейности, стоките и услугите на Young Life.​

Лични данни, Информация за контакт, Искания и предпочитания, Сертификати за сигурност, Демографска информация, Информация на Young Life

​Законосъобразен интерес

​Може да бъдете помолени за обратна връзка за събитие, което постоянно подобряваме.

Да отговаря на Вашите искания.

Лични данни, Информация за контакт, Искания и предпочитания, Сертификати за сигурност, Демографска информация

​Законови задължения

​Използваме Вашата информация за да можем бързо да отговорим на исканията Ви към Young Life.

Да отговаря на оплакванията Ви.

Лични данни, Информация за контакт, Искания и предпочитания, Демографска информация

​Законови задължения

​Използваме Вашата информация за да можем бързо да отговорим на всякакви оплаквания, които имате към Young Life ​ и на всякакви притеснения, свързани с Вашите права и лична информация.

Да спазва законите и разпоредбите за безопасност на децата.​

​Лични данни, Информация за контакт, Информация за работна заетост, Информация за доброволчество

​Законови задължения

​Young Life прави периодични проверки на криминалното минало организира въпросници за шофьорите като част от посвещението ни на най-високите стандарти на безопасност за децата.

Да запази заинтересованите приятели на Young Life част от продължаващото сътрудничество на Young Life.​

Лични данни, Информация за контакт, Искания и предпочитания, Демографска информация, Информация на Young Life

​Законосъобразен интерес

Young Life има сътрудническа инициатива, посветена на запазване на връзките с възпитаници на Young Life, наричани още Young Life възпитаници и приятели. Сайтът и програмата на възпитаниците и приятелите Ви позволява да се свържете с хора, които вече са били част от Young Life и ги е грижа за нас. Сайтът на възпитаниците и приятелите също така предлага важна възможност за изключване на бъдещи контакти или комуникация.

Как се събира информацията

Снабдяваме се с лична информация за Вас по следните начини:

 1. Лични взаимодействия: Организацията на Young Life се определя от взаимоотношенията. Членовете на нашия екип и доброволците ни редовно контактуват с деца, родители, учители, училищна администрация, треньори, дарители и много други физически лица. Тези лични контакти са основният път, по който Young Life получава информация от Вас.
 2. Преки запитвания:​ Може да сте се свързали с Young Life по ваша инициатива или да сте посетили някои от нашите уебсайтове. Ако сте се интересували от дейност на Young Life, били сте част от дейност на Young Life, направили сте дарение, регистрирали сте се за събитие или лагер или сте избрали по някакъв друг начин да дадете информация на Young Life, то ние вече имаме вашата лична информация. Моля, прочетете настоящата Декларация за Поверителност внимателно за да разберете правата си и нашите задължения, свързани с личната Ви информация.
 3. Бисквитки и други автоматични технологии:​ Ако сте посещавали или сте регистрирани в някои от сайтовете на Young Life, част от вашата лична информация може да е била събрана от бисквитки или други автоматични технологии, използвани в мрежата на Young Life. Прочетете секцията по-долу за това как Young Life използва бисквитки за допълнителна информация.
Как и кога може да споделим вашата информация

Като цяло Young Life не оповестява лична информация пред никого извън организацията. Въпреки това, Young Life е глобална организация, която може, за целите описани по-горе, да споделя Вашата лична информация с:

 1. Други страни в рамките на или свързани с Young Life.
 2. Публични или регулаторни организация за задължителните цели, описани по-горе.
 3. Трети страни, предоставящи услуги на Young Life, с които организацията има сключен договор за подпомагане на видовете дейности описани по-горе, включително доставчици на онлайн управленчески услуги, доставчици на услуги на ICloud, компании, подпомагащи обработването на Вашите дарения или други финансови транзакции и доставчици на email маркетингови услуги. Young Life е влязла в договорни отношения с тези трети страни, доставчици на услуги, без да пренебрегва защитата на Вашата лична информация.
Международни трансфери на данни

Young Life е глобална организация, оперираща в различни части на света чрез клонови организации, дъщерни дружества и филиали. Затова, Young Life може да трансферира вашата лична информация от една държава в друга. Всички физически лица от Европейската Икономическа Общност и от Обединеното Кралство трябва да бъдат наясно, че може да прехвърляме вашата лична информация извън Европейската Икономическа Общност и Обединеното Кралство.

Всеки трансфер на лична информация от държава в държава ще се прави със съответните защитни мерки и в съответствие в приложимите закони. Young Life и нейните европейски дъщерни дружества и филиали са установили стандартни договорни клаузи за да управляват трансфера на данни от Европейската общност до други държави, като например Съединените Щати.

Вашите права

Ако се намирате в Европейската Икономическа Общност или в Обединеното Кралство, то тогава Вие имате определени права, свързани с Вашата лична информация. Ако имате желание да упражните някое от тези права, моля изпратете email на Young Life на privacy@younglife.org. Ще отговори на запитването Ви в рамките на 30 дни. Може да се наложи да проверим Вашата самоличност за да обработим искането Ви.

Тези европейски права включват:

 1. Право на достъп

  Имате право да знаете, че обработваме вашата лична информация, как обработваме тази информация и за какви цели. Настоящата Декларация за Поверителност има за цел да осигури прозрачността, която Ви е необходима за да знаете информация, но лесно може да отправите допълнителни запитвания към Young Life, като изпратите еmail на privacy@younglife.org.
 2. Право на редактиране и обновяване на информацията

  Имате право да коригирате некоректната информация, да обновявате Вашата лична информация и да допълвате непълната информация в мрежите на Young Life. Мрежовите решения на Young Life често ще Ви позволяват сами да правите тези промени като управлявате Вашия собствен онлайн Young Life профил. Там където тази възможност не е достъпна, можете да се свържете с Young Life, като изпратите еmail на privacy@younglife.org, а ние ще адресираме искането Ви без да отлагаме.
 3. Право на изтриване на лична информация

  Имате право да изискате от нас да изтрием ваша лична информация по следните причини:

  a) Ако информацията вече не е необходима за целите, за които е била събрана.
  b) Ако оттеглите предварително дадено съгласие, там където е необходимо съгласие за обработката на информацията.
  c) Ако възразите Young Life да обработва данните по определен начин или за определени цели и Young Life няма законовите основи да продължава да обработва тази информация.
  d) Ако Вашата лична информация е била незаконно обработвана.
  e) ​ Ако Вашата лична информация трябва да бъде изтрита за да се съобрази със законно задължение.
  f) Ако Вашата лична информация е била събрана във връзка с предложение на Услуги на Информационното Общество, както е определено в член 8 (1) от Общия Регламент за Зашита на Личните Данни.

  Може да се наложи да отхвърлим Вашето искане за изтриване на информацията Ви по някоя от следните причини:
  a) Заради упражняването на правото на свобода на изразяване и информация.
  b) За спазване на законово съображение.
  c) ​ По причини от публичен интерес, както е описано в член 17 от Общия Регламент за Зашита на Личните Данни.
  d) За образуването, упражняването или защитата на правни претенции.

  За да отправите искане за изтриване на информация, може да изпратите email до Young life на privacy@younglife.org. Ще Ви уведомим в рамките на 30 ни дали Вашето искане е одобрено или ако и по каква причина не можем да изпълним Вашето искане.
 4. Право на поискване на Ограничение на Обработката на Лична Информация

  Имате право да ограничите нашата обработка на личната Ви информация по някоя от следните причини:
  a) Ако вярвате, че Вашата лична информация е неточна, можете да изискате ограничаване на обработката и от наша страна докато точността не бъде проверена.
  b) Ако обработката на Вашите данни е незаконна, можете или да изискате изтриване, както е описано по-горе или да изискате определени ограничения.
  c) Ако контролният орган няма нужда от информацията, за целите по-горе, но трябва да я запази за образуването, упражняването или защитата на законови искове.
  d) Ако сте възразили Вашата лична информация да бъде обработвана и сте в очакване на решение дали нашите законови основания за обработка надвишават Вашите права описани тук.

  С всяко искане за изтриване на Вашата лична информация, Вие също така имате правото да бъдете известен/а от наша страна за ограничение в обработката на личната Ви информация.

  Можете да отправите такова искане като изпратите email до Young life на privacy@younglife.org.
 5. Право на преносимост

  Имате правото да изискате от нас да Ви изпратим Вашата лична информация в структуриран, често използван, машинно-четим формат, така че лесно да може да се трансферира и използва от трети страни ако:
  a) Вие сте ни предоставили тази информация.
  b) Обработката на Вашата лична информация се основана на съгласие от Ваша страна или изискуемо такова за изпълнението на договор; или
  c) Обработката се случва по автоматични начини.

  Можете да отправите такова искане като изпратите email до Young life на privacy@younglife.org.
 6. Право на възражение и Автоматично Индивидуално вземане на Решение

  Имате право да възразите срещу обработката на Ваши данни от наша страна, когато нашите законови основания за обработка представляват още законов интерес от страна на Young Life ​ във вашата конкретна ситуация. При получаване на възражение от Ваша страна, Young Life ​ ще прекрати обработката на Вашата информация освен в случай, че не можем да демонстрираме законови основания за обработката, които да надвишават Вашите права и свободи.

  Отделно, Вие имате правото да възразите срещу обработката на Вашата лична информация, свързана с директен електронен маркетинг.

  Вие също така имате право да възразите срещу обработването на Вашата информация, когато решения за обработката са взети от автоматично обработване, което има законно или значително влияние върху Вас.

  Можете да отправите такова искане като изпратите email до Young Life на privacy@younglife.org.
 7. Право за оттегляне на съгласие

  Young Life обработва вашата информация преди всичко на базата на легитимни интереси и други задължения. Въпреки това, давайки съгласието си да обработваме Вашата информация , Вие имате правото да оттеглите това съгласие, а ние незабавно ще Ви върнем отговор.

  Можете да отправите такова искане като изпратите email до Young Life на privacy@younglife.org.
 8. Право за повдигане на оплакване към авторитетите по Защита на данните

  Бихме искали да Ви осигурим най-доброто обслужване, свързано с тези искания и да разрешим всеки проблем, който имате с Young Life, който касае обработката на вашата лична информация. Въпреки това, Вие винаги имате правото да се свържете с авторитетите по защита на лични данни на местно ниво или да повдигнете оплакване.

  Въпреки, че правата, описани по-горе не се прилагат за хората извън Европейската Икономическа Общност и Обединеното Кралство, когато става въпрос за права и свободи, ние все пак се интересуваме от Вашите въпроси и притеснения, свързани с вашата лична информация. Ако не се намирате в Европейската Икономическа Общност и Обединеното Кралство, можете да се свържете с Young Life на privacy@younglife.org за да отправите искане, свързано с Вашите лични данни.
Сигурност

За да предпазим и осигурим информацията, която събираме, Young Life е приложила съответните физически, електронни и управленски процедури за да предотврати неоторизиран достъп и да поддържа точността на данните. Протоколът Secure Socket Layer (SSL) се използва за да се криптира и защити всяко предаване на интернет данни. Иконката на катинар на прозореца на вашата търсачка показва, че сайтът е сигурен. Понякога за защита на вашата поверителност и сигурност се използва и парола. Young Life ще продължи да подобрява текущите процедури по защитата и да адаптира нови защитни протоколи при необходимост за да поддържа стандарта на грижа, който сме обещали в нашите политики и в настоящата Декларация за Поверителност.

Young Life също така се ангажира с точен отговор за всяко потенциално изтичане на данни и основава Протокол за Изтичане на Данни, който включва навременни известия, както е изискуемо от приложимия закон.

Информация, събирана от бисквитки и технологии

Уебсайтовете на Young Life могат да използват бисквитки за да Ви разпознаят, а може и автоматично да Ви впишат без да се налага да въвеждате повторно потребителското си име и парола всеки път, когато посещавате нашия сайт. Бисквитките са криптирани и могат да съхраняват ограничено количество лично-разпознаваема информация за Вас, включително името Ви, потребителското Ви име и Вашия email адрес. Ако бисквитките са изключени за вашата търсачка, Вие все още може да имате възможност да използвате сайта на Young Life, но от Вас ще се изисква да въвеждате парола веки път, когато посещавате.

Информация, свързана с ​деца

Като цяло, уебсайтовете на Young Life са информационни сайтове за родители и деца относно Young Life. Нашето намерение е да осигурим безопасна, забавна среда, където децата и техните родители могат да изследват Young Life, техния собствен Young Life клуб или други дейности на Young Life. Нито един от сайтовете на Young Life не изисква информация от деца на възраст под 13 години съзнателно, с изключение тогава, когато личната информация следва да бъде изискана от децата и/или техните родители за да се подпомогне участието в събитие или дейност на Young Life.

Ние се интересуваме от личното пространство на децата и полагаме огромна грижа да защитаваме личната информация на всички деца. Не изискваме от дете да ни предоставя никаква лична информация, освен тази, която е необходима за участие в конкретна дейност и никога не поставяме под условие участието на дете в дадена дейност в зависимост от прилагането на по-лична информация от тази, която е обосновано необходима за участие в дейността. Цялата лична информация, която събираме е достъпна само от оторизиран персонал и доброволци на Young Life и само тези хора, които изискват достъп могат да видят тази информация единствено за целите, описани по-горе. Ние работим усърдно да запазим конфиденциалността, сигурността и непокътнатостта на тази информация.

Като сътрудници на деца, Young Life е силно посветена на безопасността и благосъстоянието на децата. Имаме политики и процедури, проектирани да осигурят спазване на приложимите закони за поверителност и въвеждаме общоприети най-добри практики, особено когато е свързано с родителско предупреждение и съгласие. Родителите имат правото във всеки един момент да изискат информацията, събрана за тяхното дете да бъде премахната от мрежите и информационната база на Young Life. Можете да се свържете с Young Life на privacy@younglife.org.​

Young Life is a mission devoted to introducing adolescents to Jesus Christ and helping them grow in their faith.

Young Life Sites

resources

additional links

© 2004-2024 Young Life. All rights reserved.